0

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

1. Klient, který je zároveň spotřebitelem, a uzavřel Kupní smlouvu, může do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání příčiny.
2. Čas na odstoupení od Kupní smlouvy je počítán od okamžiku přijetí zboží Klientem nebo pověřenou třetí osobou, jinou než kurýr.
3. Klient může odstoupit od Kupní smlouvy předáním Prodávajícímu prohlášení o odstoupení. Prohlášení je možné podat na formuláři, který je umístěn Prodávajícím v příloze č. 1 k těmto Obchodním podmínkám nebo na internetové stránce obchodu na adrese: http://madsenhouse.com/pl/withdrawal/.
4. Pro zachování termínu postačí zaslat prohlášení před jeho uplynutím v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@madsenhouse.com nebo písemně na adresu: Madsen House, ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław. Prohlášení může být rovněž zasláno spolu se zásilkou s vracejícím se zbožím. V případě podaného formuláře prostřednictvím e-mailu Prodávající ihned potvrdí Klientovi obdržení prohlášení na trvalém nosiči.
5. Vrácené zboží je nutné zaslat na adresu: Madsen House, ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław.
6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupní smlouva považována za neuzavřenou.
7. Pokud Klient podal prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy, než Prodávající obdržel jeho nabídku, je nabídka neplatná.
8. Prodávající má povinnost ihned, ne později než do 14 dnů od obdržení prohlášení Klienta o odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit Klientovi všechny provedené platby včetně nákladů za dopravu. Prodávající může pozdržet vrácení plateb obdržených od Klienta do okamžiku, když obdrží vrácené zboží nebo když dodá Klient potvrzení o odeslání zboží, v závislosti na tom která situace nastane jako první.
9. Pokud Klient využívající právo k odstoupení zvolí způsob dodání zboží, jehož náklady na doručení jsou jiné než nejlevnější způsob doručení nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen vrátit nadbytečné náklady.
10. Klient je povinen vrátit zboží Prodávajícímu neodkladně, ne později než do 14 dnů ode dne Odstoupení od Kupní smlouvy. Pro zachování termínu postačí odeslat zboží na adresu Prodávajícího před uplynutím tohoto termínu.
11. V případě odstoupení nese Klient pouze náklady na doručení zboží Prodávajícímu. Výše těchto nákladů je odhadována na částku maximálně 15 PLN (ekonomický balíček podle ceníku polské pošty).
12. Klient nese zodpovědnost za snížení hodnoty zboží vyplývající z používaní zboží způsobem, který je v rozporu s charakterem používáni, vlastnostmi a fungováním zboží.
13. Prodávající vrací peníze stejným způsobem, kterým Klient za zboží zaplatil.
14. Právo odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:
a. prohlášení, kde je předmětem neznačková věc, vyrobená podle specifikaci Klienta nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
b. prohlášení, kde je předmětem věc, která podléhá rychlému pokažení nebo mající krátký termín využití;
c. prohlášení, kde je předmětem věc doručována v zapečetěném balení, které není možné po jeho otevření vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo s ohledem na hygienické předpisy, jestliže bylo balení otevřeno až po doručení;
d. prohlášení, kde jsou předmětem věci, které po doručení s ohledem na svůj charakter, jsou nerozlučně spojeny s jinými věcmi;
e. prohlášení, kde jsou zvukové nebo vizuální nahrávky či počítačové programy dodávané v zapečetěném balení, jestli bylo balení po dodání otevřeno;
f. dodání digitálního obsahu, který není zapsán na datovém nosiči, jestli bylo zahájeno řešení prohlášení s Vaším souhlasem před uplynutím termínu odstoupení od smlouvy.

VZOR PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(prohlášení je nutné vyplnit a odeslat pouze v případě odstoupení od smlouvy, klient vyplní pouze text v závorkách):
Madsen House
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Já [jméno, příjmení kupujícího] tímto informuji o odstoupení od Kupní smlouvy následujícího zboží: [název zakoupených předmětů].
Datum uzavření smlouvy [datum], datum převzetí zboží [datum].
Jméno a příjmení: [jméno a příjmení kupujícího].
Adresa [adresa kupujícího].
Datum: [datum odstoupení od smlouvy].
Podpis: [pouze v případě, že je formulář odesílán v papírové podobě].

Hoping to use hard earned cash on essay affordable? Examine most affordable value tags on this websites! Our systems delivers a funds-at the time way more and discretion assurance essay writer

term paper service