0

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODU MADSEN HOUSE

1. Tato ochrana osobních údajů vymezuje pravidla ochrany důvěrných informací týkajících se Uživatele, včetně osobních údajů, správcem těchto údajů, firmou TelForceOne S.A. se sídlem ve Wrocławi (50-428), Krakowska 119, zapsaná Obvodním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi, VI Hospodářské oddělení Krajského soudního registru pod číslem KRS: 0000232137, DIČ: 8981967851, IČO: 932674375, získaných prostřednictvím obchodu Madsen House umístěného na doméně www.madsenhouse.com.
2. Pro účely tohoto dokumentu se používají definice obsažené v Obchodních podmínkách.
3. Vedením internetového obchodu Prodávající pečlivě dbá na ochranu práv Uživatelů, zejména pokud jde o soukromí a ochranu informací poskytnutých Prodávajícímu a týkajících se Uživatelů. Tyto informace (včetně osobních údajů Uživatelů) jsou řádně zabezpečeny, a webové formuláře používané k posílání těchto údajů musí být chráněny protokolem SSL, díky čemuž je proces předávání dat šifrován.
4. Při zpracování osobních údajů Uživatelů Prodávající věnuje zvláštní pozornost skutečnosti, že jsou data chráněna proti jejich vyzrazení, převzetí neoprávněnou osobou, zpracování s porušením platných zákonů a jejich změnám, ztrátě, poškození nebo zničení.
5. Při používání Obchodu může Uživatel být dotázán o poskytnutí svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro poskytování služeb Prodávajícím:
a. v průběhu registrace na e-shopu (jméno a příjemní nebo název firmy, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
b. při udělení souhlasu se zasíláním Newsletteru (e-mailová adresa),
c. při vytváření objednávky (jméno a příjemní nebo název firmy, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa).
6. Uvedení jakýchkoliv osobních údajů Uživatelem je dobrovolné. Nicméně jsou tyto údaje potřebné k uzavření kupní smlouvy.
7. Uživatelé si mohou prohlížet e-shop a v něm umístěné nabídky výrobků bez předchozí registrace a uvedení osobních údajů.
8. Osobní údaje Uživatelů jako fyzických osob (včetně fyzických osob, které vykonávají živnostenskou činnost) budou zpracovávány Prodávajícím jako správcem osobních údajů za účelem poskytování služeb Prodávajícím prostřednictvím e-shopu.
9. Zpracovávání uvedených údajů se koná v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů a zákonem ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou. Uvedení osobních údajů Uživatelem je dobrovolné.
10. Přístup k osobním údajům Uživatele, získaných prostřednictvím e-shopu, mají pouze oprávnění pracovníci internetového obchodu.
11. Osobní údaje Uživatele mohou být zpřístupněny subjektem oprávněným k jejich obdržení na základě platných právních předpisů, včetně příslušných soudních orgánů.
12. Osobní údaje Uživatelů mohou být rovněž přenášeny nebo zveřejněny – v potřebném a požadovaném rozsahu – třetím stranám, včetně subjektů, které provádějí jménem Prodávajícího činnosti spojené s uzavřenou smlouvu s Klientem, mj. Provozovateli elektronických plateb v případě uzavřených smluv nebo subjektům vykonávajícím dodání objednaného zboží.
13. Prodávající poskytuje Uživatelům, jejichž osobní údaje zpracovává, uplatnění svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup k obsahu svých osobních údajů a jejich úpravu a právo na kontrolu zpracování vlastních osobních údajů za podmínek popsaných ve výše uvedeném zákoně.
14. Důvěrné informace o Uživatelích, včetně osobních údajů Uživatelů, jsou chráněny Prodávajícím proti neoprávněnému přístupu neoprávněných osob, a také proti jiným případům jejich zveřejnění nebo ztráty, jak rovněž proti zničení nebo neoprávněné změně údajů a informací použitím technických a organizačních zabezpečení.
15. Prodávající používá soubory “cookies”. Informace shromažďované prostřednictvím “cookies” umožňují přizpůsobit služby a obsah individuálním potřebám a preferencím Uživatele. Slouží také k sestavení různých statistik týkajících se používání e-shopu Uživateli (např. IP adresa počítače Klienta nebo vnější IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému, navigační údaje, v tom informace o odkazech, na které se rozhodnou klienti kliknout nebo jiných činnostech, které jsou prováděny v internetovém obchodě).
16. Vypnutí zapisování “cookies” v nastavení internetového prohlížeče neomezuje používání e-shopu.
17. Internetový obchod používá dva typy cookies:
a. relační cookies: po uzavření prohlížeče nebo vypnutí počítače jsou zapsané informace odstraněny z paměti zařízení. Mechanismu relačních cookies nedovoluje na shromažďování jakýchkoliv osobních údajů ani žádných důvěrných informací z počítače Klienta.
b. trvalé cookies: jsou uchovávány v paměti koncového zařízení Klienta a jsou zde uloženy až do okamžiku jejich odstranění nebo vypršení. Mechanismus relačních cookies nedovoluje na shromažďování jakýchkoliv osobních údajů ani žádných důvěrných informací z počítače Klienta.
18. Internetový obchod používá Cookies k těmto účelům:
a) autentizace Klienta na e-shopu a zajištění relací Klienta na e-shopu (po přihlášení), díky kterým Klient nemusí na každé podstránce e-shopu zadávat přihlašovací údaje.
b) k analýzám, zkoumání a auditu návštěvnosti, zejména k vytváření anonymních statistik, které pomáhají porozumět, jakým způsobem Klienti využívají náš internetový obchod, což umožňuje zlepšování struktury a obsahu.
19. Internetový obchod využívá vnější cookies za účelem shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických zařízení Google Analytics (administrátor vnějších cookies: Google Inc. se sídlem v USA);
20. Mechanismus cookies je pro počítače Klientů bezpečný. Touto cestou není možné přeposlat do počítačů Klientů viry nebo jiný nechtěný program.
21. Uživatelé mají možnost vymezení nebo vypnutí přístupu cookies k počítači. V případě využití této možnosti bude používání e-shopu možné kromě funkcí, které pro své fungování potřebují soubory cookies.
22. Ochrana osobních údajů se může změnit, o čemž bude internetový obchod informovat Klienty s týdenním předstihem.
23. Všechny dotazy, pochybnosti nebo návrhy spoje s Ochranou osobních údajů, prosím směrovat na adresu: info@madsenhouse.com.
24. Datum poslední změny: 01.08.2015.