0

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínkou využívání tohoto Servisu je důkladné seznámení se s obsahem uvedeným v Obchodních podmínkách a se Zásadami ochrany osobních údajů. Zahájení užíváni Servisu, a zejména zpřístupněné služby znamená, že se Uživatel seznámil s Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tyto Obchodní podmínky vymezují obecné podmínky prodeje prostřednictvím internetového obchodu Madsen House na doméně www.madsenhouse.com vedeného distributorem TelForceOne s. a. se sídlem ve Wrocławi (50-428) Krakowska 119, zapsaná Obvodním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi, VI Hospodářské oddělení Krajského soudního registru pod číslem KRS: 0000232137, DIČ: 8981967851, IČO: 932674375 a vymezuje pravidla a podmínky poskytování bezplatných služeb internetovým obchodem elektronickou cestou.
2. Obchodní podmínky jsou neustále zpřístupněny na internetové stránce e-shopu: http://madsenhouse.com/pl/terms-and-conditions/, kde se s nimi mohou Uživatelé seznámit.

II. DEFINICE

Termíny použité v Obchodních podmínkách znamenají:
1. Pracovní dny – dny v týdnu od pondělí do pátku, na které se nevztahují státem uznané svátky.
2. Dodání – faktická činnost zahrnující dodání objednaného zboží Klientovi Prodávajícím prostřednictvím Přepravní služby.
3. Přepravní služba – subjektem, se kterým spolupracuje Prodávající v oblasti doručování zboží, je firma DPD se sídlem ve Varšavě (02-274), Mineralna 15, DIČ: 5260204110, zapsaná Obvodním soudem pro St. Varšavu ve Varšavě, Hospodářské oddělení Krajského soudního registru pod číslem KRS 0000028368, nabízející profesionální kurýrské služby.
4. Heslo – řada znaků (písmena, čísla nebo jiné znaky), které jsou Klientem uvedeny v průběhu Registrace v internetovém obchodě, jsou využívány pro zabezpečení přístupu ke klientskému účtu v internetovém obchodě.
5. Klient – subjekt, kterému mohou být v souladu s Obchodními a právními předpisy poskytovány služby elektronickou cestou nebo se kterým může být uzavřena Kupní smlouva.
6. Spotřebitel – fyzická osoba provádějící s podnikatelem právní kroky, které nejsou přímo spojené s jeho obchodní nebo profesní činnosti.
7. Klientský účet – individuální panel pro každého Klienta, zpřístupněný Prodávajícím po provedení Registrace Klientem a uzavření smlouvy na poskytování služeb a vedení klientského účtu.
8. Login – individuální označení klienta řadou znaků (písmena, čísla a jiné znaky) vyžadovaných společně s heslem k založení Klientského účtu v Internetovém obchodě.
9. Provozovatel internetových plateb – platební instituce zprostředkující mezi Klientem a Prodávajícím provedení platby je:
a. Firma PayU s.a. se sídlem v Poznani, Grunwaldzka 182, zapsána do registru společností vedeného Krajským soudem v Poznani – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII Hospodářské oddělení Krajského soudního registru pod číslem KRS 0000274399.
b. Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A se sídlem L-1150 Lucembursko.
10. Podnikatel – fyzická osoba, právní osoba nebo organizační jednotka, která není právní osobou, a které zákon uděluje právní schopnost při vedení vlastní hospodářské nebo profesní činnosti a která vykonává právní činnost spojenou přímo s její hospodářskou nebo profesní činností.
11. Obchodní podmínky – obsah těchto obchodních podmínek.
12. Registrace – faktická činnost provedená způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách. Je vyžadována pro využívání všech funkčností Internetového obchodu Klientem.
13. Prodávající – TelForceOne S.A. se sídlem ve Wrocławi (50-428), Krakowska 119, zapsaná Obvodním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi, VI Hospodářské oddělení Krajského soudního registru pod číslem KRS: 0000232137, DIČ: 8981967851, IČO: 932674375
14. Internetová stránka obchodu – internetové stránky, na kterých Prodávající provozuje Internetový obchod na doméně www.madsenhouse.com.
15. Zboží – výrobek nabízený Prodávajícím prostřednictvím Internetové stránky obchodu, který může být předmětem Kupní smlouvy.
16. Trvalý nosič – materiál nebo zařízení umožňující Klientovi nebo Prodávajícímu uchovávat informace směřované jemu osobně způsobem umožňujícím přístup k informacím do budoucna na takovou dobu, v průběhu které mohou být tyto informace potřebné a dovolují tak nahlédnout to takto uložených informací v nezměněné formě.
17. Kupní smlouva – Kupní smlouva uzavřena na dálku podle pravidel uvedených v Obchodních podmínkách mezi Klientem a Prodávajícím.
18. Uživatel – uživatel internetu, používající e-shop, kupující nebo připravující se koupit zboží nebo uvedené služby Prodávajícího prostřednictvím e-shopu.

III. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ E-SHOPU WWW.MADSENHOUSE.COM

1. Uživatel jako fyzická osoba může využívat e-shop pouze pokud má plnou způsobilost k právním úkonům.
2. Uživatel, který není fyzickou osobou, může využívat e-shop prostřednictvím pověřených osob, které budou jednat jeho jménem.
3. Prodávající se vynasnaží, aby využívání Internetového obchodu bylo možné pro uživatele internetu s použitím všech populárních internetových prohlížečů, operačních systémů, typů zařízení a typů internetového připojení. Minimální technické požadavky umožňující používání internetového obchodu jsou: internetový prohlížeč ve verzi minimálně Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26 nebo Safari 5 (případně jejich novější verze) se zapnutou podporou jazyku Javascript a připojení k internetu s minimální rychlostí 256 kbit/s.
4. Prodávající používá mechanismus souborů “cookies”, které v průběhu používání Internetového obchodu Klientem jsou zapisovány serverem Prodávajícího na pevném disku zařízení koncového Klienta. Podrobná pravidla fungování souborů “cookies” jsou popsány v dokumentu: “Ochrana osobních údajů e-shopu Madsen House” dostupném v internetovém obchodě.
5. Není povoleno Klientům dodávat obsah s protiprávním charakterem a využívat Klientem e-shop, internetové stránky obchodu nebo bezplatné služby poskytované Prodávajícím způsobem, který je v rozporu s právem, dobrými zvyky a narušuje právo na ochranu třetích osob.
6. Prodávající prohlašuje, že veřejný charakter internetu a používání služeb poskytovaných elektronickou cestou se váže s rizikem získání údajů o Klientovi neoprávněnými osobami, proto by měli Klienti používat náležité technické prostředky, které minimalizují výše uvedená rizika. Zejména se doporučuje používání antivirových programů a programů chránících identitu Uživatelů.

IV. REGISTRACE V E-SHOPU

1. S cílem vytvoření účtu Klient provádí bezplatnou registraci vyplněním registračního formuláře zpřístupněného Prodávajícím v internetovém obchodě a jeho zasláním elektronickou cestou Prodávajícímu prostřednictvím zvolené funkce nacházející se v tomto formuláři.
2. Registrace není nutná pro vytvoření objednávky v internetovém obchodě.
3. V průběhu registrace zadává Klient individuální heslo. Prodávající se nikdy neobrací na Klienta s žádostí o zpřístupnění hesla v jakékoliv formě.
4. V průběhu vyplňování registračního formuláře má Klient možnost seznámit se s Obchodními podmínkami a akceptovat jejich obsah označením náležitého políčka ve formuláři.
5. V průběhu registrace může Klient dobrovolně souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely (dále jako souhlas s užitím pro marketingové účely) označením náležitého políčka v registračním formuláři.
6. Souhlas s užitím pro marketingové účely Klienta není vyžadován pro uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím ani dohody o poskytnutí služeb na vedení Klientského účtu elektronickou cestou.
7. V případě marketingového souhlasu Prodávající důsledně informuje o shromažďování osobních údajů Klienta, a také o známých Prodávajícímu nebo pravděpodobných odběratelích těchto údajů. Souhlasení zejména znamená souhlas se zasíláním obchodních informací od Prodávajícího na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v registračním formuláři.
8. Souhlas s užitím pro marketingové účely může být kdykoliv ukončen předložením příslušného prohlášení Klienta Prodávajícímu na trvalém nosiči. Takové prohlášení může být zasláno na adresu Prodávajícího např. prostřednictvím elektronické pošty.
9. Po odeslání vyplněného registračního formuláře Klient ihned obdrží elektronickou cestou na uvedenou v registračním formuláři e-mailovou adresu potvrzení registrace Prodávajícím. V tomto okamžiku se uzavírá smlouva o poskytování služby na vedení Klientského účtu elektronickou cestou.
10. Uživatel je povinen nepředávat třetím osobám své přihlašovací údaje, které jsou používány k přihlášení do e-shopu.

V. PODMÍNKY REALIZACE OBJEDNÁVEK

1. Prodávající poskytuje maloobchodní prodej elektronickou cestou prostřednictvím internetu. Objednávky jsou přijímány výhradně prostřednictvím internetových stránek dostupných na doméně www.madsenhouse.com
2. Aktuální kontaktní údaje Prodávajícího se nacházejí v náležité informační záložce e-shopu.
3. Klient může objednávat v internetovém obchodě prostřednictvím internetové stránky obchodu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
4. Uživatelé mají možnost:
– používat e-shop, v tom uzavírat smlouvy bez nutnosti registrace nebo
– provést registraci na e-shopu s využitím vstupních údajů Uživatele.
5. Všechny ceny uvedené na internetových stránkách obchodu jsou včetně DPH. Na každý zakoupený produkt je vystaven prodejní dokument (paragon nebo faktura). Faktura může být doručena elektronicky na uvedený e-mail Klienta, ledaže by Klient uvedl, že by měla být faktura odeslána tradiční cestou.
6. Klient který podal objednávku prostřednictvím e-shopu kompletuje objednávku vybráním zboží, které ho zajímá. Přidání zboží do objednávky probíhá tlačítkem “PŘIDAT DO KOŠÍKU” u daného zboží zobrazeného na e-shopu. Klient po sestavení objednávky a zadání způsobu dopravy a způsobu platby v “KOŠÍKU” odesílá objednávku zasláním objednávkového formuláře Prodávajícímu volbou tlačítka “OBJEDNÁVÁM A PLATÍM” na e-shopu.
7. Klient je pokaždé před odesláním objednávky Prodávajícímu informován o celkové ceně za zvolené zboží a dopravu, a také o všech dodatečných nákladech, které jsou spojeny s Kupní smlouvou.
8. Zasláním objednávky Klient rovněž zasílá Prodávajícímu nabídku na uzavření Kupní smlouvy na zboží, které je předmětem objednávky.
9. Po odeslání objednávky Prodávající zasílá na uvedený e-mail Klienta informaci o přijetí objednávky k realizaci. Informace o přijetí objednávky k realizaci je prohlášením Prodávajícího o přijetí nabídky na vytvoření Kupní smlouvy, a jakmile Klient obdrží tuto informace, je Kupní smlouva uzavřena.
10. Po uzavření Kupní smlouvy Prodávající potvrzuje Klientovi její podmínky jeich zasláním na trvalém nosiči na e-mailovou adresu Klienta nebo písemně na uvedenou adresu Klienta, kterou uvedl v průběhu registrace nebo složení objednávky.

VI. MOŽNOSTI PLATBY

1. Možnosti platby jsou následující:
a. Bankovní převod – po zaslání objednávky Klient obdrží prostřednictvím elektronické pošty číslo bankovního účtu, na které je nutné zaslat náležitou částku. Jakmile bude přičtena částka na bankovním účtě Prodávajícího, je objednávka předána k realizaci.
b. Převodem online – forma elektronické platby obsluhována Provozovatelem elektronických plateb.
2. Klient je povinen zaplatit částku za objednané zboží, v čemž je zahrnutý poplatek za dopravu, ne později než do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
3. Případné dodatečné náklady spojené s jednotlivými formami plateb jsou vždy uvedené při rekapitulaci objednávky.
4. V případě některého typu zboží si Prodávající vyhrazuje právo na omezení způsobu plateb nebo dopravy neuvedením těchto možností při objednávání zboží. Informace o omezení se vždy nachází u popisu zboží.

VII. ZPŮSOBY DODÁNÍ

1. Prodávající realizuje dodání výhradně na území Polska nebo zemí Evropské unie.
2. Objednané zboží je dodáno při účasti přepravců, kteří jsou specializovanými poštovními operátory nebo kurýrními firmami.
3. Místem splnění prohlášení spojeného se zakoupením produktů na www.madeshouse.com je adresa uvedená Klientem.
4. Prodávající umísťuje na e-shopu počet pracovních dnů, které jsou potřebné k dodání a realizaci objednávky.
5. Termín dodání a realizace objednávky uvedený na e-shopu je počítán v pracovních dnech od okamžiku provedení platby v případě, že si Klient zvolí platbu předem.
6. V den odeslání zboží Klientovi je na e-mailovou adresu zasílána informace s potvrzením předání zásilky přepravci.
7. Zásilku je nutné odebrat v průběhu 14 dnů od obdržení informace o možnosti odběru zboží.
8. V případě, že se Klient nebude na dodací adrese nacházet, pracovník přepravní služby nechá Klientovi avízo nebo se pokusí o telefonický kontakt za účelem stanovení termínu, kdy se bude Klient na této adrese nacházet. V případě vrácení již odeslaného zboží zpět Prodávajícímu, bude Klienta Prodávající opět kontaktovat elektronicky nebo telefonicky s určením opětovného termínu dodání a nákladů za dopravu.
9. Klient je povinen zkontrolovat doručenou zásilku v době a způsobem vztahujícím se na zásilky daného typu v přítomnosti pracovníka přepravní služby.
10. V případě zjištění nedostatků nebo poškození zásilky má Klient právo požádat od přepravce sepsání reklamačního protokolu.

VIII. REKLAMAČNÍ POSTUP

1. Všechny produkty dostupné na www.madsenhouse.com jsou nové, nemají žádné fyzické ani právní vady a byly legálně uvedeny na polský trh.
2. V případě, že má zboží fyzické nebo právní vady, je Prodávající zodpovědný zahájit reklamační řízení.
3. Pokud má zboží nějaké vady, Klient může uplatnit záruku.
a. sestavit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy, ledaže by Prodávající ihned a bez nadměrných protahování Klientovi zboží vyměnil, případně vadu odstranil. Toto omezení se netýká situace, kdy bylo zboží již vyměněno nebo opraveno Prodávajícím, ale Prodávající nedodržel povinnosti spojené s výměnou zboží nebo odstraněním vad. Klient může místo Prodávajícím navrženého odstranění vady žádat výměnu zboží za nové, nebo místo výměny zboží žádat odstranění vady, ledaže kladné vyřešení situace v souladu s Kupní smlouvou způsobem zvoleným klientem není možné nebo vyžaduje nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaným Prodávajícím. Při výpočtu nadměrných nákladů se přihlíží na hodnotu reklamovaného zboží bez vad, typ a význam potvrzené vady, a také se bere zřetel na nepříjemnosti, kterým by byl Klient vystaven v případě jiného řešení.
b. žádat výměnu vadného zboží za nové bez vad nebo odstranění vady. Prodávající je povinen vyměnit vadné zboží za nové bez vad nebo odstranit vadu v rozumném čase bez nadměrných nepříjemností pro Klienta. Prodávající může odmítnout odškodnění Klienta v případě, že způsob zvolený Klientem je nemožné vykonat nebo ve srovnání s druhým proveditelným způsobem, v souladu s Kupní smlouvou, by vyžadovalo nadměrné náklady. Náklady na opravu nebo výměnu hradí Prodávající.
4. Klient, který zboží reklamuje, je povinen doručit vadné zboží na adresu Prodávajícího. Náklady na doručení hradí Prodávající.
5. Prodávající je odpovědný v rámci záruky, pokud bude fyzická vada potvrzena před uplynutím dvou let od prodeje zboží Klientovi.
6. Nárok na odstranění vady nebo výměnu výrobku bez vad vyprší po roce, ale termín nelze dokončit před termínem stanoveným v první větě. V tomto termínu může Klient odstoupit od Kupní smlouvy nebo předložit prohlášení o snížení ceny z důvody vady produktu. Pokud klient žádal výměnu zboží za zboží bez vad nebo odstranění vady, termín k odstoupení od Kupní smlouvy nebo předložení prohlášení o snížení ceny je zahájen v okamžiku bezúspěšného uplynutí termínu výměny zboží nebo odstranění vady.
7. Všechny reklamace spojené se zbožím nebo realizací Kupní smlouvy může Klient směrovat v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@madsenhouse.com nebo písemně na adresu: Madsen House, ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław. Je také možné použít interaktivní formulář, který je dostupný na adrese internetového obchodu: http://madsenhouse.com/pl/warranty/.
8. Za účelem vyřešení reklamace je Klient povinen zaslat nebo doručit reklamované zboží Prodávajícímu na adresu: Madsen House, ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław.
9. V případě klienta, který je zároveň spotřebitelem, Prodávající hradí veškeré zdokumentované náklady reklamačního řízení, zejména náklady na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu a náklady na odeslání zboží Klientovi.
10. Prodávající se nejpozději do 14 dnů od dne obdržení reklamační žádosti od Klienta přizpůsobí této reklamaci zboží nebo reklamaci spojené s realizací Kupní smlouvy.

IX. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

11. Klient, který je zároveň spotřebitelem, a uzavřel Kupní smlouvu, může do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání příčiny.
12. Čas na odstoupení od Kupní smlouvy je počítán od okamžiku přijetí zboží Klientem nebo pověřenou třetí osobou, jinou než kurýr.
13. Klient může odstoupit od Kupní smlouvy předáním Prodávajícímu prohlášení o odstoupení. Prohlášení je možné podat na formuláři, který je umístěn Prodávajícím v příloze č. 1 k těmto Obchodním podmínkám nebo na internetové stránce obchodu na adrese: http://madsenhouse.com/pl/withdrawal/.
14. Pro zachování termínu postačí zaslat prohlášení před jeho uplynutím v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@madsenhouse.com nebo písemně na adresu: Madsen House, ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław. Prohlášení může být rovněž zasláno spolu se zásilkou s vracejícím se zbožím. V případě podaného formuláře prostřednictvím e-mailu Prodávající ihned potvrdí Klientovi obdržení prohlášení na trvalém nosiči.
15. Vrácené zboží je nutné zaslat na adresu: Madsen House, ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław.
16. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupní smlouva považována za neuzavřenou.
17. Pokud Klient podal prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy, než Prodávající obdržel jeho nabídku, je nabídka neplatná.
18. Prodávající má povinnost ihned, ne později než do 14 dnů od obdržení prohlášení Klienta o odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit Klientovi všechny provedené platby včetně nákladů za dopravu. Prodávající může pozdržet vrácení plateb obdržených od Klienta do okamžiku, když obdrží vrácené zboží nebo když dodá Klient potvrzení o odeslání zboží, v závislosti na tom která situace nastane jako první.
19. Pokud Klient využívající právo k odstoupení zvolí způsob dodání zboží, jehož náklady na doručení jsou jiné než nejlevnější způsob doručení nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen vrátit nadbytečné náklady.
20. Klient je povinen vrátit zboží Prodávajícímu neodkladně, ne později než do 14 dnů ode dne Odstoupení od Kupní smlouvy. Pro zachování termínu postačí odeslat zboží na adresu Prodávajícího před uplynutím tohoto termínu.
21. V případě odstoupení nese Klient pouze náklady na doručení zboží Prodávajícímu. Výše těchto nákladů je odhadována na částku maximálně 15 PLN (ekonomický balíček podle ceníku polské pošty).
22. Klient nese zodpovědnost za snížení hodnoty zboží vyplývající z používaní zboží způsobem, který je v rozporu s charakterem používáni, vlastnostmi a fungováním zboží.
23. Prodávající vrací peníze stejným způsobem, kterým Klient za zboží zaplatil.
24. Právo odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:
a. prohlášení, kde je předmětem neznačková věc, vyrobená podle specifikaci Klienta nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
b. prohlášení, kde je předmětem věc, která podléhá rychlému pokažení nebo mající krátký termín využití;
c. prohlášení, kde je předmětem věc doručována v zapečetěném balení, které není možné po jeho otevření vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo s ohledem na hygienické předpisy, jestliže bylo balení otevřeno až po doručení;
d. prohlášení, kde jsou předmětem věci, které po doručení s ohledem na svůj charakter, jsou nerozlučně spojeny s jinými věcmi;
e. prohlášení, kde jsou zvukové nebo vizuální nahrávky či počítačové programy dodávané v zapečetěném balení, jestli bylo balení po dodání otevřeno;
f. dodání digitálního obsahu, který není zapsán na datovém nosiči, jestli bylo zahájeno řešení prohlášení s Vaším souhlasem před uplynutím termínu odstoupení od smlouvy.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správcem dobrovolně uvedených osobních údajů Klienta v rámci registrace, jednorázové objednávky nebo v rámci plnění služeb Prodávajícím elektronickou cestou nebo v rámci jiných okolností uvedených v Obchodních podmínkách, je Prodávající.
2. Prodávající zpracovává osobní údaje Klientů za účelem realizace objednávek, plnění služeb Prodávajícím elektronickou cestou a jiných účelů uvedených v Obchodních podmínkách. Údaje jsou zpracovávány výhradně na základě právních předpisů nebo souhlasu Klienta.
3. Shromáždění osobních údajů předaných Prodávajícímu je Prodávajícím nahlášeno Generálnímu inspektorovi Ochrany osobních údajů.
4. Osobní údaje předané Prodávajícímu jsou předávány dobrovolně, ale s upozorněním, že neuvedení údajů v průběhu registrace znemožňuje registraci a založení Klientského účtu a znemožňuje objednání a realizaci objednávky Klienta, v případě podání objednávky bez registrace Klientského účtu.
5. Každý, kdo předá Prodávajícímu své osobní údaje, má právo přístupu k jejich obsahu a právo k jejich úpravě.
6. Prodávající zaručuje možnost odstranit osobní údaje, zejména v případě odstranění Klientského účtu.
7. Prodávající chrání předané osobní údaje a vynakládá veškeré úsilí s cílem zabezpečit je před neoprávněným přístupem nebo využitím.
8. Prodávající jednorázově předává přepravci osobní údaje Klienta, které jsou nutné pro doručení konkrétní objednávky.

XI. BEZÚPLATNÉ SLUŽBY PLNĚNÉ ELEKTRONICKOU CESTOU

1. Prodávající poskytuje Klientovi elektronickou cestou bezplatné služby:
a. Kontaktní formulář;
b. Newsletter;
c. Vedení Klientského účtu;
d. Umisťování recenzí.
2. Výše uvedené služby jsou plněny 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.
3. Prodávající si vyhrazuje možnost volby a změny typu, forem, času a způsobu udělování přístupu k uvedeným službám, o čemž informuje Klienta způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách.
4. Služba “kontaktní formulář” je odeslání zprávy Prodávajícímu pomocí formuláře umístěného na internetových stránkách obchodu.
5. Odstoupení od bezplatné služby “kontaktní formulář” je možné kdykoliv, postačí odesílat dotazy Prodávajícímu.
6. Službu “Newsletter” může využívat každý Klient, který uvede svou e-mailovou adresu v registračním formuláři zpřístupněném Prodávajícím na internetových stránkách obchodu. Po odeslání vyplněného registračního formuláře Klient ihned obdrží elektronickou cestou na e-emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři potvrzení od Prodávajícího. V tomto okamžiku se uzavírá smlouva o plnění služby “Newsletter” elektronickou cestou. Klient může dodatečně v průběhu registrace označit náležité políčko v registračním formuláři za účelem subskripce Newsletteru.
7. Služba “Newsletter” je odesílání Prodávajícím zprávy v elektronické podobě obsahující informace o nových produktech nebo službách z nabídky Prodávajícího na e-mailovou adresu Klienta. Newsletter je odesílám Prodávajícím všem Klientům, kteří potvrdili subskribce.
8. Každý Newsletter zasílaný k daným Klientům obsahuje zejména: informace o adresátovi, vyplněné pole “Téma”, které popisuje obsah zprávy a informace o možnostech a způsobu odstoupení od bezplatné služby “Newsletter”.
9. Klient může kdykoliv odstoupit od služby “Newsletter” odhlášením se prostřednictvím odhlašovacího textu uvedeného v každé elektronické zprávě odeslané v rámci služby “Newsletter” nebo prostřednictvím aktivace náležitého pole na účtě Klienta.
10. Služba “Vedení klientského účtu” je dostupná pro provedení Registrace dle pravidel uvedených v Obchodních podmínkách a je zpřístupnění Klientovi dedikovaného panelu v rámci internetové stránky obchodu, který Klientovi umožňuje modifikaci údajů, které uvedl v průběhu registrace, ale také pro sledování realizace objednávek a historii již realizovaných objednávek.
11. Klient, který provedl registraci, si může požádat Prodávajícího o odstranění Klientského účtu, v případě podání žádosti o odstranění Klientského účtu Prodávajícímu, může být žádost realizována do 14 dnů od jejího obdržení.
12. Služba “Umisťování recenzí” je umožnění Prodávajícím Klientovi, který má Klientský účet, publikovat na internetových stránkách obchodu individuální a subjektivní recenze Klienta týkající se zejména zboží.
13. Odstoupení od služby “Umisťování recenzí” je možné kdykoliv a spočívá v ukončení přidávání recenzí Klientem na internetových stránkách obchodu.
14. Prodávající je oprávněn zablokovat přístup ke Klientskému účtu i bezplatným službám v případě, kdy činnost Klienta vede ke škodám způsobeným Prodávajícímu nebo jiným Klientům, v případě nedodržování právních předpisů nebo obchodních podmínek Klientem, a také v situace, kdy je zablokování přístupu ke Klientskému účtu a bezplatným službám oprávněno s ohledem na bezpečnost – zejména prolomení bezpečnosti internetové stránky obchodu nebo jiná hackerská činnost.
15. Zablokování přístupu ke Klientskému účtu a bezplatným službám z uvedených důvodů trvá po dobu nezbytnou k vyřešení otázky týkající se zablokování přístupu ke klientskému účtu a bezplatným službám.
16. Prodávající informuje Klienta o zablokování přístupu ke Klientskému účtu a bezplatným službám elektronickou cestou na adresu uvedenou Klientem v průběhu registrace.

XII. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A PRÁVO NA OCHRANU OSOBNOSTI

1. Všechna práva internetového obchodu, v tom majetková autorská práva, právní ochrana duševního vlastnictví tohoto názvu, jeho internetové domény, internetové stránky obchodu a také vzorců, formulářů, log umístěných na internetové stránce obchodu (s výjimkou log a obrázků uvedených na internetových stránkách obchodu za účelem prezentace zboží, jejichž autorská práva patří třetí straně) patří Prodávajícímu, jejich používání může následovat výhradně způsobem uvedeným v obchodních podmínkách a s písemným souhlasem Prodávajícího.
2. Je nepřípustné využívání zásob a funkcí internetového obchodu za účelem vedení Klientem činnosti, která by narušovala zájmy Prodávajícího.
3. V případě kdy Klient, jiná osoba nebo třetí strana uzná, že obsah publikovaný na internetové stránce obchodu narušuje jejich práva, právo na ochranu osobnosti, dobré zvyky, pocity, morálku, přesvědčení, pravidla poctivé konkurence, know-how, tajemství chráněna právem nebo na základě povinností, může vyrozumět Prodávajícího o možném narušení.
4. Prodávající informovaný o možném narušení ihned započne činnost za účelem odstranění obsahu z internetové stránky obchodu, který je příčinou narušení.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ve všech věcech neuvedených v těchto obchodních podmínkách se uplatňují obecné předpisy polského práva, zejména Občanského zákoníku, zákonu o ochraně osobních údajů, zákonu o poskytování služeb elektronickou cestou a zákonu o právech spotřebitele.
2. Všechny spory mezi stranami rozhodne příslušný soud.
3. V případě vzniku sporu se budou strany snažit o smírné vyřešení. Kupující jako Spotřebitel má možnost využít mimosoudní vyrovnání reklamace a splnění požadavků před Smírčí a rozhodčí komorou Krajského inspektorátu obchodní inspekce. Informace o způsobu přístupu do výše uvedeného režimu a procesu vyřešení sporu se nachází na adrese: http://www.uokik.gov.pl v záložce “Řešení spotřebitelských sporů”. Klient může také využít mediaci. Seznamy stálých mediátorů a existujících mediačních středisek jsou předávány a zpřístupněny prostřednictvím Předsedy příslušných okresních soudů.
4. Prodávající si vyhrazuje právo na provedení změn těchto Obchodních podmínek. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím k realizaci před dnem upravení Obchodních podmínek jsou realizovány na základě Obchodních podmínek, které byly platné ke dni zaslání objednávky Klientem. Změna Obchodních podmínek vstoupí v platnost za 7 dnů od zveřejnění na internetových stránkách obchodu. Prodávající informuje klienta 7 dnů před vstoupením nových Obchodních podmínek v platnost prostřednictvím zprávy odeslané elektronickou cestou obsahující informaci o změněných Obchodních podmínkách. V případě že Klient nesouhlasí s novým obsahem Obchodních podmínek, je povinen informovat o této skutečnosti Prodávajícího, což způsobí ukončení smlouvy o poskytování služeb na udržování Klientského účtu elektronickou cestou.
5. Obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna 2015.

PŘÍLOHA č. 1

VZOR PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(prohlášení je nutné vyplnit a odeslat pouze v případě odstoupení od smlouvy, klient vyplní pouze text v závorkách):
Madsen House
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Já [jméno, příjmení kupujícího] tímto informuji o odstoupení od Kupní smlouvy následujícího zboží: [název zakoupených předmětů].
Datum uzavření smlouvy [datum], datum převzetí zboží [datum].
Jméno a příjmení: [jméno a příjmení kupujícího].
Adresa [adresa kupujícího].
Datum: [datum odstoupení od smlouvy].
Podpis: [pouze v případě, že je formulář odesílán v papírové podobě].